Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2012

kasiashop

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
kasiashop
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
kasiashop
7561 b417 390
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss
kasiashop
kasiashop
robin&barney!
kasiashop
1168 bd85
Reposted fromsaku saku
kasiashop
2343 8ff7 390
Reposted fromJmaczek Jmaczek

December 04 2011

kasiashop
8675 9ff1 390
Reposted frommimol mimol viaelektronowy elektronowy
kasiashop
kasiashop
7250 14bb 390
Reposted fromsuicide-scherzo suicide-scherzo
kasiashop
7840 32d0 390
kasiashop
kasiashop
7151 d293
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viaskinny skinny

November 30 2011

kasiashop
1067 b6b3 390
Reposted fromsunlight sunlight viacigarettes cigarettes
kasiashop
8989 2ade 390
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viacigarettes cigarettes
kasiashop
kasiashop
0544 e556 390
Reposted fromjustonebreathe justonebreathe viaexcused excused
kasiashop
kasiashop
5265 621a 390
Effy : Careful what you wish for.
Reposted fromskins skins viafry fry

November 29 2011

kasiashop
2608 e4ab 390
Reposted fromdzaas dzaas viaolamiko olamiko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...